presentation

Helene Nork

Bildkonstnär

Presentation

Född

Jag föddes i Huskavarna 1964 där jag också växte upp. Och det var inte så långt ifrån dom     skogar,  som John Bauer målade. dessa djupa o mörka granskogar med mossbevuxna stenar som finns där i min själ, och gör att jag gärna målar grönt.Trädgård

Jag är mycket ute i trädgården, och det är underbart att ligga i hängmattan, eller rensa o gräva landen. Och ibland så blir det några motiv därifrån, med blommor, blad o insekter.

Livet

Jag har en livsfilosofi, som går ut på att att vi måste ta oss tid till att lyssna till rösten inom oss, för det är där svaren finns. Och att hitta balansen mellan det manliga och det kvinnliga i tillvaron. Att vi alla har lika mycket manlig som kvinnlig energi i oss. Kvinnlig energi är hjärtat och manlig energi är hjärnan.  Och just nu så är vågskålen i samhället helt över på det manliga, som innebär att man fokuserar på egenskaper som att tänka, vara handlingskraftig, resultatinriktad, tänka siffror o ekonomi. Detta primieras både hos män o kvinnor. Så när man försöker att ha lika mycket män som kvinnor i en ledning så luras man att tro att man fått en jämvikt... men icke. Eftersom hela bunten har slagsida på de manliga egenskaperna så har man fortfarande inte fått en balans. Det blir det bara när de kvinnliga egenskaperna får ta plats. När hjärtat får vara med igen. Att känna in, lyssna,  att vara i stunden...

Jag vill leva i ett samhälle där  känslor och att vara mänsklig får ta plats. För vem bygger vi upp tillvaron för? Dig o mig vi människor eller för att få bra resultat i siffror...Holger Karlsonstipendiet delades ut till mig 2012 på Lödöse muséum, av GÄKs ordförande Ingvar Ekbrandt och Hillevi

Born

I was born in Huskavarna 1964 where I also grow up. Near the  woods where the artist  John Bauer lived and painted the fairytails of trolls, in the beginning of 1900. Those Deep and dark Woods whit over 100 years old spruce  had this thick green moss covering the stones and ground, only small glimts of Sunlights reach the ground.  is there in my soul, make me paint in green.

Garden

In the summer I spend a lot of time in the garden, And its so nice, to reed a book in my hammock or to weed and digg in the flowerbeds. And sometimes I paint flowers, leaves  and insekts.

Life

My filosofi in life, boils down to, that we will have a good Life if we  listen to the woice inside of us, because it´s  where the true answeres is. And find the balance between the male and female energies in out existence.

I do Think that we all have equal of male and female energies in us.  Female energi is the heart,  and male energi isthe brain. And our societies center of mass lies at the male, whitch means that qualities such as thinking, being aggressiv, result-oriented handle things by numbers and economi is highly ranked. And the way it looks now the scale is almost over to the male side. And this male qualitets are rewards  both in men and women.

So when you trying to have both men and women in positions you are tricked to belive that is a balance... but nope.

Becuse, probably they all have focus at there male qualities. And balance is only when bouth energies is equal in each and everyone,

when the female energies is in place, when the heart is listen to. When qualitets as beeing sensitiv,  listening to others, to  feel,  beeing in the moment has its place...


I want to live in a society where feelings and being human has a natural place. For whom are we building a subsistence?  You, me, us humans or for to get good results and figures...

Lite om migJag har alltid, ända sedan barnsben tecknat,  målat o    skapat mycket. Och ibland när mina lekkamrater ringde på dörren för att leka så sa jag att jag inte hade tid, för då var jag ofta mitt uppe skapandets värld.

Och den världen har jag alltid haft med mej. Jag känner mej som rikast då jag har fullt med matrial o tid framför mej. Och alla bilder som Jag har inom mej får komma ut.


 

Jag hade med mej hemifrån att Konst kan man inte leva av, utan man skaffar sej ett yrke som man kan leva på. Jag vet inte men min mamma såg väl framför sig, sin dotter fattig knaprandes på skorpor och utspätt te att dricka. Så jag gjorde det förnuftiga.Jag utbildade mej och började jobba.

Och så målde jag på fritiden. Men jag passade aldrig riktigt in i arbetslivet.Jag kunde aldrig riktigt anpassa mej eller förstå o trivas med sättet en arbetsplats fungerade på. Till slut sa kropp o själ ifrån. och jag började sakta ta min kreativa kraft på allvar .


1991 sökte jag in på Domens konstskola i Göteborg. Och kom in för att studera konst för Tullan Fink. Tyvärr hade jag ignorerat mej själv alldeles för länge. så kroppen ville inte vara med längre den tyckte nog jag varit för hård. Jag blev sjuk, Så jag fick så snällt tacka nej o hoppa av konstskolan.

 

Men mitt beslut att ta målandet på allvar fanns kvar. För jag kännde att här hör jag hemma. Och så sakterliga hittade jag min väg till att utvecklas som konstnär. Och efter en tid så kännde jag att nu vet jag vad jag vill i mitt skapande, och då det var dags att börja att på allvar arbeta för att nå ut. Och att  etablera sig.

 

Det jag vill med mina bilder.....?   Titta med ditt hjärta.


Mitt CV

Utbildning

Estetisk linje på Folkhögskola                    1982

Domens konstskola                                      1990  (hoppade av  påbörjade därmed  mitt eget arbete som konstnär med hjälp av råd o bedömningar )

Konstresa m Anitha Gårdl Himmalaya     1994   

Konstnärlig grundutb. Folkuniversitetet Alingsås 1995-96

Jurybedömda utställningar

Haga vårsalong Stocholm  2013

Höstsalong Konsthallen Vänersborg 2006

Vårsalong Nödinge  1998

Medlem i

SK      svenska konstnärsförbundet

GÄKK  Göta Älvdalens konstnärer

BUS    Bildkonst Upphovsrätt Sverige

SvK    Svenska konstnärer på nätet

Övrigt

Holger Karlssonstipendiet  2012


Representerad på Årås kvarn


Uppdrag  Holger karlssons stipendiefond 2014-

Separatutställningar

Galleri fiskhuset  Nyköping 2014

Repslagarmuseet Älvängen 2013

Färgelanda Konsthall 2012

Galleri Emmas (Grästorps konsthall) 2011

Folkets hus i Lilla Edet 2011

Handkrafts galleri Trollhättan   2009

Lödöse bibliotek   2009

Länstyrelsen Göteborg   2007

Årås kvarn Ulricehamn   2006

Ekhagens Gästhem Jönköpings Län Landst 2004

Kilanda Kvarn    2002

Galleri Loftet Älvängen    1998

Hamnmagasinet Trollhättan   1995

Länsturelsen Vänersborg    1994

Samlingsutsällningar

Ada art gallery  Barcelona 2014

Repslagarmuséet Inspir Arosenius  Ale 2009

Vårsalong Glasbruksmuséet Surte  2008

Konstens vecka Alingsås  1997

Elevutställning Alingsås   1996

Svenska kyrkan Alingsås  1993

Grupputställningar

Trollhättans konsthall GÄKK 2014

Repslagarmuséet Älvängen GÄKK 2014

Lödöse museum GÄKK 2013

Färgelanda Konsthall GÄKK  2012

Lödöse museum GÄKK    2010

Trollhättans konsthall GÄKK     2009

Kulturens hus Ljunskile   2007  - - 13

Älvkultur    2007, -08, -09,-10, -11,-12  -13

Lödöse museum GÄKK     2007

About me 

   I always have, since I was a child being drawing, painting and creating thing a lot. And sometimes when my friends stod outside the door, wanting me to play whit them, I said no I don´t have time. Because I was in my own world of creation.

And this world have always been whit me. I feel rich when I am in my stTham, full of materials and time in front of me, and all of the pictures and idées that´s in my head can come out.


When my mother saw this strong urge to paint in me. She said to me, that being an artist is a hard way of living. You have to get a job that gives you a steady income.Maybe my mom saw me as a poor artist that´s only have tea and some dry biscuit, for dinner to live on. So I did the sound thing to do. I got in to   engineerings program and got a job. And painted in my leisure, thinking of how to begin at   school of arts and get a small house where I could build me  a studio whit my own hands.


I didn´t feel comfortable in the ordinary life of working. I never did understand and adjust to the ways a workplace was function. So my creative side in me talked louder. So I did applying in to Domens art school in Gothenburg 1991, and got in, to study art for Tullan Fink.


 

Unfortunately my body didn´t want to be whit me, I got ill. And I had to jump off artschool. But my decision to take my urge to paint seriously still stands. Because I felt that this is where I belong. So I started my own way to progress as an artist. And some years ago I felt that it was time for me to reach out whit my works to a wider public. And hopefuly get established as an artsis. And slowly I breaking my way.What do I want whit my work…?  Look with your heart